CASINO

Khói thuốc lá là nguồn ô nhiễm trong nhà phổ biến ở các quán xì gà, sòng bạc, phòng xì phé, Hội trường Bingo, phòng hút thuốc được chỉ định. Nghiên cứu luôn chỉ ra mối tương quan trực tiếp giữa phơi nhiễm với khói thuốc lá và các vấn đề liên quan đến sức khỏe khác nhau. Tiếp xúc với khói thứ cấp (hút thuốc thụ động) cũng đã được chứng minh là gây ra tác dụng sức khỏe không mong muốn là tốt.

GIẢI PHÁP

Tại JAF, chúng tôi có thể cung cấp lựa chọn các giải pháp lọc tùy chỉnh và hiệu quả để đáp ứng tất cả các nhu cầu cụ thể trong ngành, trong khi vẫn cần lưu ý đến sự cần thiết của chất lượng cao, cũng như hệ thống hiệu quả về chi phí cho khách hàng.

Sử dụng các các cách sau:

DeaKleen EC/SD/SU/SP/MG


Synthetic FiberPre-Filter
 • G4, M5
 • Beverage board, Galvanized steel
 • Standard depth 22mm, 44mm and 95mm
 • Non-woven cotton synthetic blend
 • Intercept is available
 • UL certified

MiraCel


Standard Type Medium High Efficiency Filter
 • F6, F7, F8, F9
 • Ultra-fine fibreglass
 • Corrugated aluminium
 • Available in single header double header and non header
 • Galvanized steel, Anodized aluminium, Stainless steel, MDF, Plywood, Fire retardant plywood
 • Standard depth 149mm & 292mm
 • UL certified

Side Access Purifier (SAP)


Air Purification Equipment
 • Single & Double Wall Constructions
 • Space Saving Side Access Design
 • Customized Design to suit both Commercial & Industrial Requirements
 • Available with all types of granular media
 • Recommended for Low PPM to PPB levels of contaminants

Stand Alone Purifier/Pressurizer


Air Purification Equipment
 • Low Noise, Stand-Alone Construction
 • Low Power AC or DC fans
 • Multiple stages of both particulate and chemical filters
 • Customized design based on requirements
 • Recommended for Low PPM to PPB levels of contaminants

18CS & 12CS


Cassette Modules
 • Available in Plastic construction
 • Contemporary, Low Resistance Design
 • Optimized Design for Energy Efficient Performance.
 • Available in 18” & 12” standard depths
 • Suitable to work up to 500FPM (2.54m/s)
 • Recommended for Low PPM to PPB levels of contaminants.

18CT & 24CT


Canister Modules
 • Available as both Metal and Plastic Construction
 • Contemporary, Low Resistance, Efficient Performance
 • Available in 18” & 24” standard depths
 • Suitable to work up to 500FPM (2.54m/s)
 • Recommended for Low PPM to PPB levels of contaminants

TerraComb


Honeycomb Grid
 • Latest Technology in Chemical Filter Media
 • Very Low Pressure Drop; High Energy Saving Potential
 • Available in various specification and sizes
 • Can remove wide spectrum of Impurities
 • ULTRA LOW DUST Carry Over
 • Totally Safe & Non-Toxic Fresh (New) Media
 • Suitable for all types of installations, such as Deep Filtration Beds, Cassette & Canister
 • Module equipment systems Easy to Install & Replace

TerraCarb


Air Purification Media
 • Coal Based Virgin Activated Carbon.
 • Utilizes Adsorption Technique to remove Target Impurities.
 • Can Remove Wide Spectrum of Impurities.
 • Can Simultaneously Handle Multiple Impurities.
 • Best Media for all Indoor Air Quality (IAQ) Requirements.
 • Totally Safe & Non-Toxic Fresh (Virgin) Media.
 • Suitable for all types of Installations, such as Deep Filtration Beds, Cassette & Canister Module equipment systems.
 • Easy to Install & Replace.