ISO 13485 MEDICAL DEVICES

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 13485, Thiết bị y tế – Hệ thống quản lý chất lượng Tội phạm cho các mục đích quy định, là một tiêu chuẩn được quốc tế đồng ý đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho ngành công nghiệp thiết bị y tế. Nó gần đây đã được sửa đổi, với phiên bản mới được xuất bản vào tháng 3 năm 2016. Các yêu cầu về quy định ngày càng nghiêm ngặt trong từng bước của vòng đời sản phẩm, bao gồm cả dịch vụ và giao hàng.

Để đạt được và duy trì tiêu chuẩn thiết bị y tế này đòi hỏi phải KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG nghiêm ngặt hơn về sản phẩm và quy trình. Điều này chứng tỏ nỗ lực của chúng tôi trong tiêu chuẩn chất lượng và khả năng sản xuất thiết bị y tế và liên tục sản xuất sản phẩm chất lượng. Với tiêu chuẩn này, chúng tôi có được sự hài lòng và tự tin của khách hàng đối với các sản phẩm thiết bị y tế của chúng tôi.

gia may hut mui
may hut khoi bep
hút mùi phòng bếp