ISO CERTIFICATION

JAF IS QUALIFIED FOR ISO 9001 & ISO 13485

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (QMS) được quốc tế công nhận là công ty quản lý chất lượng hàng đầu thế giới. Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong loạt ISO 9000 và là tiêu chuẩn duy nhất trong loạt mà các tổ chức có thể chứng nhận. ISO 9001 được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Phiên bản ISO 9001: 2015 hiện tại được phát hành vào tháng 9 năm 2015.

Tiêu chuẩn ISO 9001 đã hướng dẫn chúng tôi đáp ứng các yêu cầu chất lượng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ. Cũng như đạt được sự xuất sắc trong việc cải tiến liên tục sản phẩm, tối ưu hóa quy trình và phát triển con người. Thay vì nâng cấp tiêu chuẩn ISO 9001 lên phiên bản 2015, chúng tôi cải thiện hơn nữa về chất lượng dựa trên hệ thống quản lý dựa trên rủi ro. Sự tham gia và cam kết từ quản lý cấp cao đã đóng một vai trò công cụ trong việc làm cho tiêu chuẩn này thành công.

may hut khoi nha bep
các loại máy hút mùi
hút khói khử mùihút khói khử mùi