Tiêu Chuẩn nhà máy sản xuất ( Japan Air Filter – Malaysia)

JAF được chứng nhận ISO 9001: 2008ISO 13485: 2003 với hơn 60 năm kinh nghiệm trong việc xử lý các giải pháp lọc không khí và kiểm soát ô nhiễm không khí. Dây chuyền sản xuất của chúng tôi sản xuất các loại sản phẩm lọc không khí sạch chất lượng khác nhau, ví dụ Bộ lọc trước, Bộ lọc hiệu suất trung bình cao, Bộ lọc HEPA và Bộ lọc ULPA, Bộ lọc pha khí, Thiết bị phòng sạch và nhiều hơn nữa để đáp ứng nhiều nhu cầu phát triển của khách hàng. Có 4 loại dây chuyền sản xuất chủ yếu bao gồm dây chuyền sản xuất Gas Phase, dây chuyền sản xuất phòng sạch, dây chuyền sản xuất phòng sạch và dây chuyền sản xuất thiết bị.